Zatezanje stomaka (kože i mišića)

UVOD

Zatezanje stomaka (Abdominoplastika ili Dermolipektomija) je operacija koja podrazumeva sledećih nekoliko aspekata:

  1. odstranjivanje viška opuštene kože i potkožnog masnog tkiva sa donjeg dela stomaka (regija ispod pupka) i zatezanje preostale kože, čime se dobija zategnut, ravan i istanjen prednji trbušni zid
  2. po potrebi zatezanje trbušnih mišića, čime se prednji trbušni zid ojačava, izgleda bolje, a odražava se i na bolji izgled i suženost struka
  3. po potrebi koriguje se položaj kao i sam izgled pupka, koji na ovaj način dobija “mladalački” izgled
  4. po potrebi izvode se i liposukcije bliskih regija, najčešće u zoni struka, kako bi se on još više zategao i suzio

Ova operacija je izuzetno uspešna, procenat zadovoljnih pacijenata visok, a primenjuje se i kod žena i kod muškaraca. Kod jedne grupe pacijenata problem je gotovo isključivo u višku kože (posledica dijete ili trudnoće), dok je kod drugih u pitanju i višak potkožnog masnog tkiva.

Postoji i jednostavnija varijanta ove operacije, takozvana “mini-abdominoplastika”, tokom koje se odstranjuju i zatežu samo niži delovi donjeg stomaka.


PRIPREMA

Pored uobičajene preoperativne pripreme, bitno je obratiti paznju na eventualno postojanje hernije (kile) prednjeg trbušnog zida, kao i na ožiljke od prethodnih operacija (slepo crevo, carski rez i dr). Ukoliko se planira trudnoća, ili dijeta, preporuka je da se operacija odloži nakon završetka istih.


OPERACIJA

Operacija se izvodi u opštoj anesteziji i traje 2-3h.

Rezovi su relativno dugački, na gornjoj granici pubične regije, ali se planiraju tako da uvek ostanu skriveni unutar donjeg veša ili kupaćeg kostima. Mogu biti horizontalni ili više u obliku slova W, i to u zavisnosti od toga koju vrstu i model veša pacijent preferira da nosi. Na kraju operacije najčešće se stavljaju drenovi, koji se odstranjuju nakon 2-3 dana.


OPORAVAK, KOMPLIKACIJE

Pacijent u bolnici ostaje najčešće 1-2 dana. Neophodno je mirovanje, ali se takođe insistira i na takozvanoj “ranoj vertikalizaciji”, to jest kratkotrajnom podizanju iz kreveta već od prvog dana. Nosi se poseban elastičan steznik oko stomaka u trajanju od mesec dana, i tokom ovog perioda moraju se izbegavati teže fizičke aktivnosti. Konci se odstranjuju nakon 10-15 dana. Lokalno mogu se javiti otok kao i podlivi, a ponekad produžena sekrecija. Koža u donjim delovima stomaka tokom dužeg perioda može ostati izmenjene osetljivosti. Sveži ožiljci se ne smeju izlagati suncu, a preporučuje se i što ranija primena preparata za tretman ožiljaka. Ožiljci blede i omekšavaju postepeno i može se reći da su estetski prihvatljivi, a po potrebi se i naknadno mogu korigovati radi još boljeg rezultata.

Efekat operacije može se smatrati dugotrajan, a najbolji i najdugotrajniji efekat se postiže ukoliko pacijent koriguje svoju ishranu i uvede redovne fizičke vežbe.