UVOD

Istorijski, moderna era u hirurgiji uvećanja dojki započela je 1963. godine kada su u hiruršku praksu uvedeni silikonski grudni implantati. Od tada pa do danas tehnologija njihove proizvodnje se kontinuirano usavršavala, pa se najnovije generacije implantata proizvode u širokom dijapazonu veličina i oblika, kao i konzistencije, i mogu se smatrati bezbednim i dugotrajnim.

Paralelno sa ovim tehnološkim usavršavanjem, naravno, usavršavale su se i različite hirurške tehnike plasiranja implantata.

Svi implantati koji se danas koriste sastoje se od silikonske opne i sadržaja koji je unutar te opne. Ovaj sadržaj moze biti silikonski gel (različitog stepena gustine-kohezivnosti) ili fiziološki rastvor. Pokušaji da se u praksu uvedu i neke druge supstance koje bi ispunjavale silikonsku opnu, biljna ulja ili hijaluronska kiselina na primer, do sada nisu zaživeli.

Pokazalo se da silikonska opna ima najmanje negativne efekte na okolno tkivo i da, kao inertna supstanca izaziva najmanje tkivne reakcije. Silikonski gel opet, najuspešnije “imitira” tkivo dojke i na dodir mu je najsličniji.

Operacija uvećanja grudi spada u najtraženije i najčešće estetske operacije, tako da se u ovom trenutku broj žena u svetu koje imaju ugrađene silikonske implantate računa u milionima.

PLANIRANJE OPERACIJE

Postoji čitav niz objektivnih parametara koji se razmatraju prilikom pregleda pacijenta i planiranja operacije, s obzirom da svi oni utiču na njen krajnji ishod. Neki od najvažnih su:

 1. stanje i oblik telesne figure u celini, telesna visina i težina
 2. oblik i širina grudnog koša
 3. stanje muskulature grudnog koša
 4. pozicija dojki na grudnom košu
 5. veličina dojki
 6. oblik dojki (poluloptast, kruškast, koničan)
 7. simetrija ili asimetrija dojki
 8. konzistencija dojki, odnos masnog i žlezdanog tkiva
 9. mobilnost odnosno pokretljivost dojki
 10. položaj, veličina i projekcija bradavice i areole
 11. debljina i kvalitet kože, rastegljivost, prisustvo strija

Na osnovu svih ovih parametara, hirurg se opredeljuje za:

 • mesto gde će locirati rez (tip incizije)
 • mesto gde će locirati implantat (tip džepa)
 • tip implantata (oblik i veličina)

TIP INCIZIJE može biti:

 1. Inframamarni – u pitanju je rez u brazdi koja je na spoju donjeg dela dojke i zida grudnog koša, i dužine je od 3-5cm
 2. Periareolarni – rez se nalazi duž donje ivice areole, to jest na graničnoj liniji između tamno pigmentirane i normalno prebojene kože
 3. Transaxilarni – rez je u pazušnoj jami, na njenoj prednjoj ivici
 4. Umbilikalni – rez je u pupku, i potreban je poseban tip implantata koji se ubacuje kao prazna silikonska opna, a tek nakon plasiranja puni se fiziološkim rastvorom

TIP DŽEPA može biti:

 1. Subglandularni – implantat se postavlja neposredno ispod mlečne žlezde, a iznad velikog grudnog mišića
 2. Subpektoralni – implantat se postavlja ispod velikog grudnog mišića (m.pectoralis major)
 3. Subfascialni – implantat se postavlja ispod fascije, tj. opne velikog grudnog mišića, tako da ovaj ostaje očuvan
 4. Dual-plane - donji deo implantata nalazi se ispod žlezde, a gornji ispod velikog grudnog mišića

TIP IMPLANTATA

 • veličina implantata može biti od 100 do 800cc, pa i više
 • površina implantata može biti glatka ili hrapava-teksturirana
 • oblik implantata može biti hemisferičan-poluloptast ili anatomski-kruškast
 • sadržaj implantata može biti silikonski gel ili fiziološki rastvor
 • silikonski gel može biti kohezivan ili visoko-kohezivan
 • implantat može biti niskoprofilni (širi prečnik i manja projekcija) ili visokoprofilni (uži prečnik i veća projekcija)

OPERACIJA

Sama operacija obavlja se u opštoj anesteziji i traje oko 1-2 sata. Pacijent napušta kliniku istog ili sledećeg dana. Preporučuje se nošenje posebnih grudnjaka tokom naredne 4 nedelje. Konci se skidaju nakon 10-14 dana. Bol i osećaj zatezanja prisutni su prvih nekoliko dana i regulišu se analgeticima. Dojke su u manjoj ili većoj meri otečene, napete i tvrđe, a mogu se javiti i modrice. Zabranjuju se teže fizičke aktivnosti, nošenje tereta i bavljenje sportom u trajanju od mesec dana. Ožiljci se tretiraju specijalnim preparatima i nakon izvesnog vremena (6-12 meseci) omekšaju i izblede.

Svi implantati koji se danas koriste sastoje se od silikonske opne i sadržaja koji je unutar te opne. Ovaj sadržaj moze biti silikonski gel (različitog stepena gustine-kohezivnosti) ili fiziološki rastvor. Pokušaji da se u praksu uvedu i neke druge supstance koje bi ispunjavale silikonsku opnu, biljna ulja ili hijaluronska kiselina na primer, do sada nisu zaživeli. Pokazalo se da silikonska opna ima najmanje negativne efekte na okolno tkivo i da, kao inertna supstanca izaziva najmanje tkivne reakcije. Silikonski gel opet, najuspešnije “imitira” tkivo dojke i na dodir mu je najslicniji.

Operacija uvećanja grudi spada u najtraženije i najčešće estetske operacije, tako da se u ovom trenutku broj žena u svetu koje imaju ugrađene silikonske implantate računa u milionima.