UVOD

Smanjivanje grudi je hirurška intervencija prilikom koje se odstranjuju određeni delovi žlezdanog i masnog tkiva dojke, kao i kože, a sa ciljem da grudi budu manje, lakše, podignute i u celini bolje oblikovane.

Žene čije su grudi velike, teške i spuštene, mogu imati čitav niz zdravstvenih tegoba kao što su bolovi u vratu i leđima, deformiteti kičmenog stuba, problemi sa disanjem, iritacije i ojedi kože u regiji ispod same dojke, ulceracije i dr.

Izrazito velike dojke stvaraju takođe probleme prilikom kupovine veša i odeće uopšte, i u celini mogu kod ženske osobe izazvati neprijatnost, nesigurnost, pa i pravi kompleks. Uzimajući sve ove faktore u obzir, stav je da se ovakva operacija u principu ne smatra isključivo estetskom.

Za grudi koje su neadekvatno velike i krupne u odnosu na nečiju telesnu građu, koristi se termin Hipertroficne grudi, a ponekad i Macromastia, ili Gigantomastia, u najtežim slučajevima.

Ako se kao idealna masa jedne dojke smatra masa od 250 do 350g, onda se pod umerenom hipertrofijom smatra masa od 400-600g, velikom hipertrofijom masa od 600-1000g, a za mase preko 1,5kg koristi se izraz Gigantomastia (mada neki autori koriste izraz Macromastia za mase preko 1,5kg, a termin Gigantomastia za mase preko 2,5kg).

Hipertrofija se različito javlja kod mlađih i starijih osoba (kod mlađih je češća). Kod mlađih mogu biti u pitanju tri različita entiteta:

  1. juvenilna (pubertetska) hipertrofija
  2. razvojna hipertrofija povezana sa opštom gojaznošću
  3. gestaciona (gravidna) hipertrofija, dok je kod starijih žena u pitanju takozvana Adultna hipertrofija koja je u vezi sa menstruacionim poremećajima ili menopauzom, a ponekad je i potpuno nepoznatog uzroka.

PRIPREMA I OPERACIJA


Pored standardne preoperativne pripreme preporučuje se i ultrazvučni pregled dojki ili mamografija.

Operacija se izvodi u opštoj anesteziji i traje 2-4 sata.

Postoji veliki broj različitih hirurških tehnika, ali bazične su zapravo sledeće tri:

  1. Tehnika sa rezom u obliku “sidra” (obrnuto-T), koja podrazumeva da će definitivni ožiljak imati tri komponente: kružni deo oko areole, vertikalni deo na donjem polu dojke dužine 5-8cm i horizontalni deo u inframamarnoj brazdi dužine 5-10cm
  2. Takozvana Vertikalna tehnika, kao i Cirkumvertikalna, koja podrazumeva da će definitivni ožiljak imati samo prve dve komponente: kružni deo oko areole i vertikalni deo na donjem polu dojke
  3. Periareolarna tehnika, koja podrazumeva da će definitivni ožiljak biti samo krug oko areole

Nijedna od ovih tehnika ne može i ne treba da se primenjuje na svaki pojedini slučaj, već je na hirurgu da za svaki pojedini slučaj proceni i primeni onu tehniku koja je adekvatna i koja će dati najoptimalniji rezultat. Uzimaju se u obzir prvenstveno kvalitet i količina tkiva same dojke, kako žlezdanog tako i masnog, kvalitet i stanje kože, kao i položaj bradavice. Tokom operacije odstranjuju se određeni segmenti kože, kao i žlezdanog i masnog tkiva, a bradavice se podižu u željeni položaj. Prema potrebi, u operaciju se uključuju i tehnike lipoaspiracije i liposkulpture.


OPORAVAK, KOMPLIKACIJE

Pacijent ostaje u bolnici 1-2 dana. Preporučuje se nošenje posebnih grudnjaka tokom naredne 4 nedelje. Konci se skidaju nakon dve nedelje. Bol i osećaj zatezanja prisutni su prvih nekoliko dana i regulišu se analgeticima. Dojke su u manjoj ili većoj meri otečene, napete i tvrđe, a mogu se javiti i modrice. Ponekad je izgled dojke u početku neprirodan, ali tokom vremena on zadobija željeni oblik. Koža oko rezova može na nekim mestima biti namreskana (takozvane “falte), ali se i ona vremenom izravna. Zabranjuju se teže fizičke aktivnosti, nošenje tereta i bavljenje sportom u trajanju od mesec dana, a nekad i duže.

Oporavak kod nekih pacijenata ide brže, a kod drugih sporije, i to nije uvek moguće predvideti. Od komplikacija moguće su: proširenje i zadebljanje ožiljaka, prolazni gubitak senzibiliteta, nekroza, asimetrija, infekcija i dr. Mogućnost dojenja je najčešće očuvana, ali se to ne može garantovati. Ožiljci blede i omekšavaju postepeno i može se reći da su estetski prihvatljivi, a po potrebi se i naknadno mogu korigovati radi još boljeg rezultata.