Ginekomastija (smanjivanje grudi kod muškaraca)

UVOD

Pod Gynecomastiom se podrazumeva uvećanje žlezdanog tkiva dojke kod osoba muškog pola. Uvećanje same žlezde često je praćeno i povećanom količinom masnog tkiva koje prožima žlezdu, a takođe je i okružuje. Promena može biti jednostrana ili obostrana, i često je praćena povećanjem areola, bolnom osetljivošću grudi na dodir i različitim stepenom viška kože. Ukoliko je rast grudi posledica isključivo uvećanih naslaga masnog tkiva (što se dešava najčešće u sklopu opšte gojaznosti) onda se u ovom slučaju koristi termin Pseudogynecomastia ili Lipomastia.

Uzroci gynecomastie su u skoro 25% slučajeva potpuno nepoznati. Ono što je bitno je činjenica da ovaj problem ima savim drugačiju patogenezu i prognozu kod mladih muškaraca, a drugačiju kod starijih. Kod mladih muškaraca u toku puberteta neka od formi gynecomastie je relativno česta, ali u preko 75% slučajeva ona se spontano potpuno povuče unutar 2-3 godine. U tom smislu sa operacijom ne treba po svaku cenu žuriti, i ne treba je raditi pre 18. godine. Uzrok ovome smatra se da je poremećen balans između muških i ženskih hormona. Porast grudi u ovom uzrastu, iako dakle najčešće bezazlen i prolazan, može biti uzrok ozbiljnih psihosocijalnih problema.

Kod starijih muškaraca međutim pojava gynecomastie se mora ozbiljnije i detaljnije sagledati, jer je skoro uvek povezana ili sa nekom ozbiljnom bolešću (hipertireoza, tumor testisa, oboljenje jetre i dr), ili sa nekim većim metaboličkim poremećajem. Uzrok takođe može biti i upotreba nekih lekova, kao što su spironolakton, ketokonazol, verapamil, anabolički steroidi i dr. Često se kod ovakvih muškaraca u krvi nađe veći ili manji pad nivoa testosterona.

PRIPREMA

Nakon standardne preoperativne pripreme potreban je pregled endokrinologa u smislu provere hormonskog statusa pacijenta, a pre svega polnih hormona. Takođe je obavezan ultrazvučni pregled dojki ili mamografija.

OPERACIJA

Opreacija se najčešće izvodi u opstoj anesteziji i u zavisnosti od toga kolika je veličina dojke može trajati 1-2 sata.

Ukoliko je mlečna žlezda velika i kompaktna onda se ona odstranjuje kroz rez dužine nekoliko cm koji se nalazi na samoj ivici areole, na prelazu svetle kože u tamnu. Ukoliko je prisutna i veća količina okolne masti ona se u istom aktu uklanja lipoaspiracijom. U slučajevima u kojima je mlečna žlezda manja i obilno prožeta mašću moguće je celu operaciju izvesti metodom lipoaspiracije kada reza i ožiljka praktično i nema s obzirom da se kanile uvode u tkivo kroz male otvore i njima se mast i delovi žlezde odstranjuju vakum-aspiracijom. Postoji i treća situacija u kojoj je dojka toliko velika da gotovo sasvim podseća na zensku, koža dojke je u višku, areole su proširene, a bradavice spuštene. Tada se primenjuju hirurške metode slične onima koje se primenjuju i kod smanjenja ženskih grudi, ali modifikovane, i mogu biti periareolarne, cirkumvertikalne ili slićne tehnici sa obrnutim-T.

OPORAVAK

Pacijent u bolnici ostaje jedan dan. Drenovi se skidaju nakon 24 sata. Obavezno je nošenje posebnih elastičnih steznika u trajanju od 2-4 nedelje. Konci se skidaju nakon 7-10 dana. Operisana regija je prvih dana u različitoj meri otečena i bolno osetljiva, a moguće su i modrice. Zabranjuju se teže fizičke aktivnosti, nošenje tereta i  bavljenje sportom u trajanju od mesec dana. Oporavak kod nekih pacijenata ide brže, a kod drugih sporije, i to nije uvek moguće predvideti. Od komplikacija moguće su: proširenje i zadebljanje ožiljaka, prolazni gubitak senzibiliteta, asimetrija, infekcija. Ožiljci blede i omekšavaju postepeno i može se reći da su estetski prihvatljivi, a po potrebi se i naknadno mogu korigovati radi još boljeg rezultata.