UVOD


Stanje i opšti izgled gornjih i donjih kapaka veoma bitno, možemo reći i suštinski, utiču na izgled očiju, i samim tim na izgled lica u celini. Opušteni gornji kapci, kao i naduveni ili udubljeni i tamno prebojeni donji kapci, daju očima i licu umoran, ponekad tužan, i generalno stariji izgled. Staviše, višak kože na gornjim kapcima je ponekad toliki da može prouzrokovati i funkcionalne smetnje u smislu sužavanja vidnog polja i povremenih glavobolja.

Gornji kapci su anatomski, funkcionalno i estetski u bliskoj vezi sa obrvama pa i celim čelom, a donji kapci se, s druge strane, nadovezuju na središnji deo lica, predeo jagodica i obraza, pa je stoga uvek potrebno razmotriti i stanje ovih regija, i mogućnosti njihovih eventualnih korekcija, kako bi se postiglo optimalno poboljšanje izgleda.

PRIPREMA

S obzirom da se operacija najčešće izvodi u lokalnoj anesteziji nekih posebnih priprema nema, ali je ponekad neophodno učiniti prethodni pregled očnog lekara, kao i isključiti eventualna oboljenja koja su povezana sa oticanjem i drugim promenama na kapcima (bubrežna oboljenja, hormonski poremecaji i dr).

OPERACIJA

Operacija se standardno izvodi u lokalnoj anesteziji, uz eventualnu intravensku sedaciju, ali može biti i u opštoj. Jedna od prednosti lokalne anestezije je mogućnost saradnje sa pacijentom, kao i očuvan tonus muskulature, što omogućava dodatnu preciznost u radu.

Hirurška korekcija podrazumeva korekciju kože, mišića i masnog tkiva (takozvanih masnih jastučića), kako na gornjim tako i na donjim kapcima. Kroz rez na gornjim kapcima može se takođe podići i stabilizovati položaj obrva, a kroz rez na donjim može se popraviti položaj središnjeg dela lica. Operacija na kapcima smatra se za operaciju koja zahteva veliku preciznost, kao i pažljivo i štedljivo rukovanje tkivima.


OPORAVAK, KOMPLIKACIJE

Nakon operacije javljaju se otoci kao i podlivi koji mogu biti različitog stepena. Preporučuje se stavljanje hladnih obloga prvih nekoliko dana. Može se javiti i pojačano suzenje oka. Konci se skidaju nakon 5-7 dana. Ne preporučuju se jače fizičke aktivnosti, kao ni izlaganje suncu u trajanju od mesec dana. Pacijentu se preporučuju adekvatni preparati za tretman ožiljaka odmah nakon skidanja konaca, a tada se može početi i sa upotrebom blage sminke.

Rezovi na kapcima veoma dobro zarastaju, tako da je linijski ožiljak na donjem kapku posle izvesnog vremena praktično potpuno nevidljiv, nekih 1-2mm ispod trepavica, a na gornjem kapku nalazi se u prirodnom naboru i takođe je skriven.

Definitivni rezultati se procenjuju nakon nekoliko meseci.