Korekcija gornje i donje usne – podebljavanje, preoblikovanje

Tehnikom ubrizgavanja odgovarajućih supstanci u potkožno tkivo gornje i/ili donje usne mogu se postići efekti njihovog podebljavanja, podizanja, zatezanja ili pak osvežavanja - podmljađivanja. Ivice usana se takođe mogu osvežiti, istaći i bolje definisati.

Posebna pažnja se obraća na anatomske, dakle skladne i prirodne odnose između gornje i donje usne, kao i proporcije između usana i ostalih delova lica i lica u celini. Usne se posmatraju kao složena trodimenzionalna struktura, koja je u čestim pokretima, i koja je važna i neophodna pri ishrani, govoru, osmehu i smejanju, izražavanju emocija, poljupcu i naravno, izgledu celog lica. Zahtev je da usna dobro izgleda kako u miru tako i u pokretu, spreda, iz poluprofila, i iz profila.

Intervencija se izvodi u lokalnoj anesteziji i traje 15-30 minuta.

Nakon intervencije postoje otoci koji su kod nekih pacijenata veoma blagi, a kod drugih jači. Najveći deo otoka povlači se nakon 2-4 dana, a u celini nestaju nakon 7-10 dana. Takođe mogu nastati i modrice koje se povlače za 5-10 dana. Pacijent dobija potrebna uputstva kako da se ponaša u postoperativnom toku, u smislu upotrebe hladnih obloga, masaža, izbegavanja solarijuma, saune, izlaganja suncu i dr.

Kontrolni pregled zakazuje se obično nakon 15 dana, i tada se, ukoliko postoji potreba, mogu učiniti manje korekcije.

Od preparata u upotrebi su ili takozvani privremeni preparati, koji su na bazi Hijaluronske kiseline (Restylane, Juvederm, Teosyal i dr), i traju od 4-10 meseci, ili trajni (permanentni) preparati koji su na bazi Akrilata ili Poliamida, i traju od 4-10 godina. Lekar će Vam za svaki od ovih preparata objasniti njegove osobenosti kao i način dejstva, efekte i moguće komplikacije. Takođe će Vam preporučiti onu količinu supstance koju bi u Vašem slučaju trebalo ubrizgati, a koja se izražava u mililitrima(ml) ili kubnim santimetrima (ccm). Do ove količine dolazi se na osnovu pregleda, dakle stanja Vaših usana (debljina, širina, oblik ivica, položaj uglova, stanje kože i potkožnog tkiva, stanje mišića, eventualno postojanje bora, eventualne prethodne intervencije na usnama itd), a uzimajući u obzir naravno i individualne želje pacijenta.

Poseban metod predstavlja podebljanje usana sopstvenim masnim tkivom, i o ovome će Vas lekar takođe detaljno informisati.